פסגתון בנושא מנהיגות חינוכית - שנה"ל תש"ע

פיתוח מנהיגות חינוכית בית ספרית

במאמר דנה הכותבת באפשרות לפתח מנהיגות חינוכית בית ספרית אשר תהווה סמן להתמקצעות הארגון  ולייעולו. זאת בעיקר, על ידי הסבת מוקד הדיון בשיפור תפקודו הפדגוגי של בית הספר כנקודת אשר תהווה מוצא לשינוי ארגוני מערכתי ובית-ספרי. למאמר המלא

נמרוד אלוני מרחיב ומפתח את סוגיית המנהיגות ההומניסטית. אלוני מציג במאמר: "מנהיגות חינוכית הומניסטית: מהלכה למעשה" פסיפס של היגדים התומכים בחשיבותה של הגישה ההומניסטית.  למאמר המלא


הצלחתם של מנהיגים חינוכיים – הכיצד?

ווגנר, ט. חקר תהליכי שינוי בבתי ספר רבים בארצות הברית ומחוצה לה. המאמר, שאת עיקרי דבריו אנו מביאים בזה, מנסה למצות את מה שלמד ווגנר על הצלחתם של מנהיגים חינוכיים מוצלחים בעשיית שינוי בבתי ספר שינוי שייעודו שיפור הלמידה אצל כל התלמידים. למאמר המלא


מנהיגות ואלימות

מנהיגות חינוכית באה לידי ביטוי גם בהיבט של מניעת אלימות בבתי ספר. על פי עמית נחוצה מנהיגות חינוכית שתפתח תוכניות רב-ממדיות ומערכתיות להתמודדות עם בעיית האלימות של תלמידים. במאמר זה מציג חיים עמית, פסיכולוג חינוכי ויועץ ארגוני, שלושה מאפיינים משותפים לתוכניות חינוכיות יעילות. למאמר המלא

(יש ללחוץ על "לקריאה בלבד") למצגת העוסקת בקשר בין מנהגות ואלימות


מנהיגות בקרב מורים

אם רוצים שמורים יהיו מנהיגים חינוכיים בכיתותיהם ובבית ספרם - ורק מורים כאלה יוכלו לשנות את החינוך - יש לאפשר להם שלושה תנאים לפחות...... מהם? למאמר המלא


איך לפתח מנהל מצליח

מהם המאפיינים החיוניים למנהל בי"ס שהוא מנהיג חינוכי טוב? כיצד לתכנן תוכנית הכשרה שתנפיק מנהלים שהם מנהיגים חינוכיים? על שאלות אלו ואחרות מנסה לענות מחקר רב היקף בשם "מחקר על מנהיגות בית ספרית; פיתוח מנהלים מצליחים", שנערך בארה"ב מכון סטנפורד למנהיגות חינוכית. למאמר המלא


לקט פעילויות בנושא מנהיגות חינוכית:

פעילות לתלמידי כיתות יא' יב' – במסגרת שיעורי הכנה לצה"ל.  מתוך מנהל חברה ונוער


מי הם המנהיגים שפעלו במדינת ישראל בששת העשורים האחרונים? מהם תכונותיהם?

פעילות לתלמידי כיתות ה' ו' ז' -  מנהיגים ב 60 שנות מדינה

סרטים בנושא מנהיגות חינוכית - קישורים

ספרים בנושא מנהיגות

  
Comments