https://sites.google.com/a/pisarnavnl.si/oljcno-olje/home DRUŠTVO OLJKARJEV SLOVENSKE ISTRE                                                                                                                                                                              


O nas

Društvo oljkarjev Slovenske Istre je civilno društvena organizacija, ki je bila ustanovljena na Mediteranskem delu Slovenije, kjer uspeva oljka. Društvo združuje pridelovalce oljk Vključeni so pridelovalci in predelovalci (torklarji), ki se samo ljubiteljsko oziroma gojijo oljko samo kot okras, simbol krajine, pridelovalci, ki pridelujejo olje samo za lastne potrebe in pridelovalci, ki nastopajo na tržišču.

Oljkarstvo v Istri ima zgodovinsko tradicijo. Istra je razdeljena na tri države, Slovenija, Hrvaška in Italija. Močan vpliv na razvoj oljkarstva je imelo tržišče in ciklične pozebe. Ponovni preporod oljkarstva na našem območju beležimo po letu 1985 to je po tedanji večji pozebi. V tem času je bilo potrebno prepričati takratne Slovenske oblastnike, da je oljka in s tem tudi oljčno olje ne samo ena izmed pomembnih kmetijskih panog temveč oljka daje svojstven mediteranski značaj krajini. V tem času je društvo odigralo ključno vlogo pri širjenju oljčnih nasadov in pri spremljanju in dvigu kvalitete.Republiške in lokalne oblasti so s primerno subvencijkso politiko stimulirale nove nasade. Ob takem pozitivnem vzdušju do oljkarsta je narekovalo v letu 1992 ustanovitev Društva oljkarjev Slovenske Istre (DOSI)V teh dvajsetih leti smo povečali nasade od 400ha na 1600ha. V tem obdobju je društvo skupno z ostalimi strokovnimi istitucijami (Kmetijski zavod, UP in Labs) naredilo ogromno na področju izobraževanja posameznih olkarjev predvsem z vidika obdelave, boja proti škodljivcem, gnojenju, rezi, sorte oljk, shranjevanju oljk in načinu predelave. Še posebej smo ponosni na visoko kvaliteto, ki jo dosegamo doma in mednarodnih tekmovanjih. Prav zaradi ohranjevanja kvalitete, je oljčno olje Slovenske Istre prvi kmetijski proizvod, ki je dobil evropski znak kvalitete. Prizadevamo si, da bi število imetnikov te označbe iz leta v leto večje.

Uradne ure:

ponedeljek 8:00-12:00

Ul. 15. maja 17, p. p. 6, 

SI - Koper; 

Tel.: +386 05 663 07 23; 

GSM: +386 031 442 352; 

E-mail: info@dosi.si


     Novice  • Še ena novica To je logotip za test obvestil.
    Objavil 7. jan. 2014 00:49 Kulturno društvo VNL
  • Predloga nove spletne strani To je predloga za spletno stran in test novic oziroma obvestil.
    Objavil 6. jan. 2014 03:48 Kulturno društvo VNL
Prikaz objav 1 - 2 od 2. Prikaži več »