หน้าแรก

  • ปฐมนิเทศน์ '59 กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559วันที่ 18 มิถ ...
    ส่ง 18 มิ.ย. 2559 00:32 โดย Wanitcha Manyum
  • อบรมสะเต็ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2ระหว่างวันท ...
    ส่ง 25 ม.ค. 2559 04:30 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »