ตารางเรียน/ตารางสอบ

https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/khaw-prachasamphanth/tarangreiyntarangsxnphakhreiynthi1pikarsuksa2565https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/timetableภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2563
   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2563
          (ปรับปรุง 19 กรกฎาคม 2563)

โฟลเดอร์ไดรฟ์


      + กำหนดการมาเรียน (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)    + ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
    + ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
        
    + ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Comments