กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 ต.ค. 2564 20:53 Wanitcha Manyum แก้ไข ยินดีต้อนรับ
8 ต.ค. 2564 20:53 Wanitcha Manyum แนบ ร9(13ตุลา).JPG กับ ยินดีต้อนรับ
8 ต.ค. 2564 20:53 Wanitcha Manyum แก้ไข ผลงานโรงเรียน
4 ก.ย. 2564 21:55 Wanitcha Manyum แก้ไข ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย นางพวงเพ็ชร์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน
4 ก.ย. 2564 21:55 Wanitcha Manyum แก้ไข ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย นางพวงเพ็ชร์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน
24 ส.ค. 2564 01:48 Wanitcha Manyum แนบ รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเ.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ส.ค. 2564 01:48 Wanitcha Manyum แนบ รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเ.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ส.ค. 2564 03:07 Wanitcha Manyum แนบ รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (10 สค 2564).xlsx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ส.ค. 2564 03:06 apirom kuekkong แก้ไข ยินดีต้อนรับ
4 ส.ค. 2564 03:05 apirom kuekkong แก้ไข ยินดีต้อนรับ
3 ส.ค. 2564 01:01 Wanitcha Manyum แก้ไข ยินดีต้อนรับ
3 ส.ค. 2564 01:00 Wanitcha Manyum แก้ไข ยินดีต้อนรับ
3 ส.ค. 2564 01:00 Wanitcha Manyum แนบ วันแม่.JPG กับ ยินดีต้อนรับ
2 ส.ค. 2564 18:13 Wanitcha Manyum แก้ไข ตารางเรียน/ตารางสอบ
2 ส.ค. 2564 18:12 Wanitcha Manyum แนบ CCI_000853.jpg กับ ตารางสอบกลางภาค 1/2564
2 ส.ค. 2564 18:12 Wanitcha Manyum แนบ CCI_000852.jpg กับ ตารางสอบกลางภาค 1/2564
2 ส.ค. 2564 18:12 Wanitcha Manyum แนบ CCI_000851.jpg กับ ตารางสอบกลางภาค 1/2564
2 ส.ค. 2564 18:12 Wanitcha Manyum แนบ CCI_000850.jpg กับ ตารางสอบกลางภาค 1/2564
2 ส.ค. 2564 18:12 Wanitcha Manyum แนบ CCI_000849.jpg กับ ตารางสอบกลางภาค 1/2564
2 ส.ค. 2564 18:12 Wanitcha Manyum แนบ CCI_000848.jpg กับ ตารางสอบกลางภาค 1/2564
2 ส.ค. 2564 18:12 Wanitcha Manyum สร้าง ตารางสอบกลางภาค 1/2564
2 ส.ค. 2564 18:05 Wanitcha Manyum แก้ไข ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ฯ
2 ส.ค. 2564 18:03 Wanitcha Manyum แนบ 7022A559-B9FE-47C7-853B-4666E6332E14.jpg กับ ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์การสร้างสารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2 ส.ค. 2564 18:02 Wanitcha Manyum แนบ แบบฟอร์มรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์(ครูที่ปรึกษา).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ส.ค. 2564 18:02 Wanitcha Manyum แนบ แบบฟอร์มรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์(ครูที่ปรึกษา).docx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า