กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ธ.ค. 2565 22:40 THANAVIT SINGKAPA แก้ไข ยินดีต้อนรับ
4 ธ.ค. 2565 22:22 THANAVIT SINGKAPA อัปเดต งานสำคัญของรร..png
28 พ.ย. 2565 23:35 Wanitcha Manyum แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลขานุการ.pdf กับ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
28 พ.ย. 2565 23:35 Wanitcha Manyum สร้าง ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
18 พ.ย. 2565 01:35 Wanitcha Manyum นำออกไฟล์แนบ รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (10 สค 2564).xlsx จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
18 พ.ย. 2565 01:34 Wanitcha Manyum แนบ รายงานผลการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้น.docx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
18 พ.ย. 2565 01:34 Wanitcha Manyum แนบ คู่มือพิริยาลัย-2565 ok-Teacher.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
18 พ.ย. 2565 01:34 Wanitcha Manyum แนบ หน้าปกรายงานการประชุมชั้นเรียนและปกหลัง.ppt กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2565 19:50 Wanitcha Manyum นำออกไฟล์แนบ รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเ.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2565 19:50 Wanitcha Manyum นำออกไฟล์แนบ รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเ.doc จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2565 19:50 Wanitcha Manyum นำออกไฟล์แนบ 03meetting_2561.doc จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2565 19:50 Wanitcha Manyum นำออกไฟล์แนบ รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (1-2563).doc จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
14 พ.ย. 2565 19:13 Wanitcha Manyum แนบ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เลข.pdf กับ ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
14 พ.ย. 2565 19:13 Wanitcha Manyum สร้าง ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
13 พ.ย. 2565 21:12 Wanitcha Manyum แก้ไข ยินดีต้อนรับ
13 พ.ย. 2565 21:12 Wanitcha Manyum แก้ไข รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง)
13 พ.ย. 2565 21:11 Wanitcha Manyum แก้ไข ยินดีต้อนรับ
13 พ.ย. 2565 21:10 Wanitcha Manyum อัปเดต Banner รับนักเรียน.png
13 พ.ย. 2565 20:29 Wanitcha Manyum แนบ รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565.xlsx กับ รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง)
13 พ.ย. 2565 20:29 Wanitcha Manyum แนบ รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565.xlsx กับ รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง)
13 พ.ย. 2565 20:29 Wanitcha Manyum แนบ รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565.xlsx กับ รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง)
13 พ.ย. 2565 20:28 Wanitcha Manyum แนบ รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565.xlsx กับ รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง)
13 พ.ย. 2565 20:28 Wanitcha Manyum แนบ รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565.xlsx กับ รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง)
13 พ.ย. 2565 20:28 Wanitcha Manyum แนบ รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565.xlsx กับ รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง)
13 พ.ย. 2565 20:24 Wanitcha Manyum แก้ไข ยินดีต้อนรับ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า