คำสั่ง 132/2562 การประชุม สัมมนา ตรวจสอบ ทบทวน

โพสต์17 มี.ค. 2562 18:39โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2562 18:40 ]

คำสั่งโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ที่ 132/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม 
ตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา