ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ มาตรการป้องกัน COVID-19

โพสต์27 เม.ย. 2564 20:59โดยWanitcha Manyum


ประกาศ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


คำสั่ง 132/2562 การประชุม สัมมนา ตรวจสอบ ทบทวน

โพสต์17 มี.ค. 2562 18:39โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2562 18:40 ]


คำสั่งโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ที่ 132/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม 
ตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

คำสั่งที่ 126/2559

โพสต์2 พ.ค. 2559 01:13โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2559 01:15 ]

คำสั่งที่ 126/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หนังสือจาก สพม.37 เรื่อง ID Plan

โพสต์7 เม.ย. 2559 20:41โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2559 22:55 ]


หนังสือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN)
ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
ให้ส่ง ID-PLAN ของตนเอง ถึง สพม.37 ภายในวันที่  29 เมษายน 2559


คำสั่ง 573/2558

โพสต์30 ต.ค. 2558 03:43โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2558 03:43 ]

คำสั่ง 573/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558คำสั่ง 572/2558

โพสต์30 ต.ค. 2558 03:35โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2558 03:41 ]

คำสั่ง 572/2558
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


572_2558


ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558

โพสต์26 ต.ค. 2558 07:50โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2558 08:03 ]


ที่มา : http://wichakarn.piriyalai.ac.th/web/wp-content/uploads/2015/10/calendawichakarn.pdf

หนังสือ ศธ 04267/ว3809 สพม.37

โพสต์27 ส.ค. 2558 03:31โดยWanitcha Manyum


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

คำสั่ง 292/2558 สพม.37

โพสต์27 ส.ค. 2558 03:28โดยWanitcha Manyum


แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมขยายผล DLIT

1-9 of 9