ปพ5

ปพ.5  แบบ EXCEL

(ฉบับปรับปรุง 13 มิถุนายน 2565)
1. ไฟล์รายชื่อนักเรียน ทุกระดับ

โฟลเดอร์ไดรฟ์


2. ไฟล์ ปพ.5 ที่มีชื่อนักเรียน (พร้อมกรอกคะแนน)

โฟลเดอร์ไดรฟ์


3. ไฟล์ ปพ.5 แบบเปล่า (ให้ไปกรอกเอง)คู่มือการโอนคะแนนจาก EXCEL เข้าสู่ SGS ด้วยโปรแกรม AutoSGS

ดาวน์โหลด
- ไฟล์ EXCEL ต้นฉบับรายชื่อนักเรียนhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPNx7xOgaOC9LbN_yTmEfkhETTp_WuhrhwyR3JB4SHdnjKLQ/viewform?usp=sf_link

Comments