ผลงานโรงเรียน

https://drive.google.com/file/d/1jaD3cDW16IYJ-lu7scRAqjYgMoahzKnd/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
 
 


https://drive.google.com/file/d/1LajrtWIfBT8XQcxZ6J_VewPwhbmPXu61/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/sci2560

https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/mathexam

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชนะเลิศแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ เนื่องในงานมหกรรม 46ICT
เสนอข่าวในรายการ สุขสโมสร GoodMorningFamily ช่อง 3 Family
วันที่ออกอากาศ 14 กันยายน 2559
http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99/29/76696/09/2016/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3-good-morning-family.html

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
เสนอข่าวในรายการ ชั่วโมงสร้างสุข Family News Today ช่อง 3 Family 
วันที่ออกอากาศ 15 กันยายน 2559
http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99/17/76835/09/2016/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-family-news-today.html

Comments