ภาพกิจกรรมโรงเรียน


  • มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย งาน "มหากรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย"ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ...
    ส่ง 21 ก.พ. 2559 21:07 โดย Wanitcha Manyum
  • วันเกียรติยศ 17 กุมภาพันธ์ 2559 การมอบรางวัลแก่นักเรียนเนื่องในวันเกียรติยศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
    ส่ง 21 ก.พ. 2559 21:10 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments