ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 • วันชาติฝรั่งเศส นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 02:27 โดย Wanitcha Manyum
 • วันสุนทรภู่ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
  ส่ง 29 มิ.ย. 2561 02:48 โดย Wanitcha Manyum
 • ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2561 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6ประจำปีการศึกษา 2561ในวันเสาร์ ที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)9 มิถุนายน 2561ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคบ่าย)9 มิถุนายน 2561ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า)10 มิถุนายน 2561ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย)10 มิถุนายน 2561
  ส่ง 13 มิ.ย. 2561 22:32 โดย Wanitcha Manyum
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯในวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 03:23 โดย Wanitcha Manyum
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาณ ลานเอนกประสงค์วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 02:33 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย งาน "มหากรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย"ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2559 21:07 โดย Wanitcha Manyum
 • วันเกียรติยศ 17 กุมภาพันธ์ 2559 การมอบรางวัลแก่นักเรียนเนื่องในวันเกียรติยศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
  ส่ง 21 ก.พ. 2559 21:10 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments