ปีการศึกษา 2562----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

แจ้งนักเรียนที่ส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ ให้นำส่งภายในวันมอบตัว (9 เมษายน 2562)
*** หากไม่นำมาส่ง จะถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ***

  

----------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------


https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo2NDZmMGM5YjcxZWUzMzM2 
  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDoxODk5YmI1ZjY3MTExYTczAAA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDoyMzg1OWQyYTEwNGVkMmY5  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo1N2M0Y2RkZWY5MzM0M2Iw

https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo3ZjVmYzY0NTA1OGZjMjVj  https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo1YjgwZDJiY2FkOWY4M2Mw
https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDoxZjA5Y2QwMmJjNzg3ZmQ1

https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo0YzYxZWFhMGNiNzVkYjQ  https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo0OTI5ZWQyZjcwNjYyYmM1

https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo2NWMxZWYzYmZiNmUyZDE3  https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo0YjM5MzkwZGM4NDVlNGU4
  https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo3YjkyOTAyZWJiOGUzYzlh


Ċ
Wanitcha Manyum,
12 มี.ค. 2562 01:12
Ċ
Wanitcha Manyum,
12 มี.ค. 2562 01:12
Ċ
Wanitcha Manyum,
12 มี.ค. 2562 01:24
Ċ
Wanitcha Manyum,
2 เม.ย. 2562 02:46
Ċ
Wanitcha Manyum,
2 เม.ย. 2562 02:46
Ċ
Wanitcha Manyum,
28 มี.ค. 2562 21:32
Ċ
Wanitcha Manyum,
28 มี.ค. 2562 21:32
Ċ
Wanitcha Manyum,
26 มี.ค. 2562 03:59
Ċ
Wanitcha Manyum,
12 มี.ค. 2562 01:24
Ċ
Wanitcha Manyum,
5 เม.ย. 2562 02:18
Ċ
Wanitcha Manyum,
28 มี.ค. 2562 21:33
Ċ
Wanitcha Manyum,
26 มี.ค. 2562 03:59
Comments