ยินดีต้อนรับ


http://www.piriyalai.ac.th/newstudent2562

 


ภาพข่าวกิจกรรม

 • นักเรียนทุนพระราชทาน นายธีรศักดิ์ เชียงหลวง รองประธานฝ่านคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา 2559 ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนดีเด่น จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีผบการเรียนดีมาก ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการย่องย่องปีพุทธศักราช 2561เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  ส่ง 28 ธ.ค. 2561 08:13 โดย Wanitcha Manyum
 • ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฎฐ์ ผู้แทนแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ระดับม.ต้น ณ ประเทศศรีลังกา ในนามโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้เข้าเฝ้าถวายเหรียญทอง รางวัลที่ 1 ของโลก การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ระดับม.ต้น แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  ส่ง 28 ธ.ค. 2561 08:13 โดย Wanitcha Manyum
 • แสดงความยินดี นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน "ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (International Astronomy Olympiad : IAO2018) ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2561 ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสงคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
  ส่ง 6 ต.ค. 2561 06:32 โดย Wanitcha Manyum
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในกิจกรรม"สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ พ.ศ.2561"ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วันที่ 15 สิงหาคม 2561
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 04:54 โดย Wanitcha Manyum
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ และจุดเทียนชัย นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่นำคณะครู เข้าร่วมพิธิลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ กาดสามวัย เวลา 07.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่นำคณะครู เข้าร่วมพิธิถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ กาดสามวัย เวลา 07.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 04:50 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าว/ประชาสัมพันธ์

 • ผลการทดสอบ ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพ ผลการทดสอบ ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ปีการศึกษา 2561รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  ส่ง 27 ก.พ. 2562 01:23 โดย Wanitcha Manyum
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้นม.1-5 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5คลิกที่นี่
  ส่ง 26 ก.พ. 2562 05:27 โดย วิชาการ พิริยาลัย
 • ประกาศ ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ขอประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาคณิตศาสตร์ให ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 02:04 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพ ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2562 20:54 โดย ชิตชัย โพธิ์ประภา
 • ประกาศ รายชื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ปี2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพัฒนาศ ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2562 00:03 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 101 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารโรงเรียนพิริยาลัย

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวัสดิการ2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าท ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2562 01:47 โดย Wanitcha Manyum
 • เรื่อง ผลการพิจารณาบริษัทประกันชีวิต ประกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการพิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562รายละเอียด ตามไฟล ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2562 18:49 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิต ประกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562รายละเอียด ตามไฟล์ แนบ
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 02:18 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ/คำสั่ง

 • คำสั่ง 132/2562 การประชุม สัมมนา ตรวจสอบ ทบทวน คำสั่งโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ที่ 132/2562เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม ตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562ระหว่างวันที่ 20-21 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 18:40 โดย Wanitcha Manyum
 • คำสั่งที่ 126/2559 คำสั่งที่ 126/2559แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 01:15 โดย Wanitcha Manyum
 • หนังสือจาก สพม.37 เรื่อง ID Plan หนังสือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN)ลงวันที่ 7 เมษายน 2559ให้ส่ง ID-PLAN ของตนเอง ถึง ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2559 22:55 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานครู

 • เผยแพร่ผลงานครู จิราพร พรหมปัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัตของสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชุดที่ 1 สมบัติของธาต ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 03:37 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงาน ครูวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชื่อผู้รายงาน     ว ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 03:23 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงานครูกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว ผลงานครู กิตติพัทธ์ สันป่าแก้วรายวิชา การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เรื่องการติดตั้งโปรแกรม Construct 2 สำหรับสร้างเกมส์
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 22:16 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เพลงมาร์ชพิริยาลัย