ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/olympicbio/

https://north68.sillapa.net/sm-pre1/

ภาพข่าวกิจกรรม

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในกิจกรรม"สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ พ.ศ.2561"ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วันที่ 15 สิงหาคม 2561
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 04:54 โดย Wanitcha Manyum
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ และจุดเทียนชัย นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่นำคณะครู เข้าร่วมพิธิลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ กาดสามวัย เวลา 07.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่นำคณะครู เข้าร่วมพิธิถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ กาดสามวัย เวลา 07.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 04:50 โดย Wanitcha Manyum
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในเวลา 08.30 น. นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธิเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วันที่ 10 สิงหาคม 2561ในเวลา 09.30 น. นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่ร่วมกับผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วันที่ 10 สิงหาคม 2561
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 04:39 โดย Wanitcha Manyum
 • วันอาเซียน นายภิญโญ ญาณสมเด็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียนโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 04:28 โดย Wanitcha Manyum
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 00:40 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 90 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารโรงเรียนพิริยาลัย

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนรายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 03:58 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ ผู้ได้รับการคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่ม ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง ยกเลิกการคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มประจำปี 2561รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 21:22 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ ยกเลิกการคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่ม ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง ยกเลิกการคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มประจำปี 2561รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 20:51 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ/คำสั่ง

 • คำสั่งที่ 126/2559 คำสั่งที่ 126/2559แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 01:15 โดย Wanitcha Manyum
 • หนังสือจาก สพม.37 เรื่อง ID Plan หนังสือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN)ลงวันที่ 7 เมษายน 2559ให้ส่ง ID-PLAN ของตนเอง ถึง ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2559 22:55 โดย Wanitcha Manyum
 • คำสั่ง 573/2558 คำสั่ง 573/2558แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ส่ง 30 ต.ค. 2558 03:43 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานครู

 • เผยแพร่ผลงานครู จิราพร พรหมปัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัตของสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชุดที่ 1 สมบัติของธาต ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 03:37 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงาน ครูวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชื่อผู้รายงาน     ว ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 03:23 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงานครูกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว ผลงานครู กิตติพัทธ์ สันป่าแก้วรายวิชา การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เรื่องการติดตั้งโปรแกรม Construct 2 สำหรับสร้างเกมส์
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 22:16 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เพลงมาร์ชพิริยาลัย


https://drive.google.com/file/d/1jaD3cDW16IYJ-lu7scRAqjYgMoahzKnd/view?usp=sharing