ยินดีต้อนรับ

ภาพข่าวกิจกรรม

 • ผลการแข่งขัน อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ลำดับที่ 5 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.61. นายภูวดล    เผือกวัฒนะ2. นายกฤษฎา    อาทะ3. นายอธิคม    ยานะวินครูผู้ควบคุม1. นางสาวพรรณสิริ    ฟุ่มเฟือย2. นางสาวเสาวลักษณ์    แสนปัญญา
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 01:20 โดย Wanitcha Manyum
 • แสดงความยินดีแก่ เด็กชายธนวันต์ ชัชฎานรเสฎฐ์ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ เด็กชายธนวันต์ ชัชฎานรเสฎฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ 2018 ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยได้รับรางวัลคะแนนรวมภาคปฎิบัติการสูงสุด และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่ม ศูนย์ สอวน.ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1
  ส่ง 18 พ.ค. 2561 01:49 โดย Wanitcha Manyum
 • การประเมินครูผู้ช่วย นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นของข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์
  ส่ง 11 พ.ค. 2561 03:39 โดย Wanitcha Manyum
 • การประชุมครูที่ปรึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัด จัดการประชุมครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม โดยมีนายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีในวันที่ 10 มิถุนายน 2561ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2
  ส่ง 11 พ.ค. 2561 03:32 โดย Wanitcha Manyum
 • ต้อนรับบุคลากรใหม่ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 
  ส่ง 11 พ.ค. 2561 03:33 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://stem.kruchitchai.com/


ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารโรงเรียนพิริยาลัย

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศ การคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่ม ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง การคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มประจำปี 2561รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 21:06 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา2. ช่างปูน  จำนวน ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2561 02:49 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ รับสมัครครูจ้างสอนญี่ปุ่น ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน วิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2561 03:01 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ/คำสั่ง

 • คำสั่งที่ 126/2559 คำสั่งที่ 126/2559แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 01:15 โดย Wanitcha Manyum
 • หนังสือจาก สพม.37 เรื่อง ID Plan หนังสือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN)ลงวันที่ 7 เมษายน 2559ให้ส่ง ID-PLAN ของตนเอง ถึง ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2559 22:55 โดย Wanitcha Manyum
 • คำสั่ง 573/2558 คำสั่ง 573/2558แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ส่ง 30 ต.ค. 2558 03:43 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานครู

 • เผยแพร่ผลงานครู จิราพร พรหมปัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัตของสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชุดที่ 1 สมบัติของธาต ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 03:37 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงาน ครูวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชื่อผู้รายงาน     ว ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 03:23 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงานครูกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว ผลงานครู กิตติพัทธ์ สันป่าแก้วรายวิชา การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เรื่องการติดตั้งโปรแกรม Construct 2 สำหรับสร้างเกมส์
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 22:16 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เพลงมาร์ชพิริยาลัย


https://drive.google.com/file/d/1jaD3cDW16IYJ-lu7scRAqjYgMoahzKnd/view?usp=sharing
นายเลิศชาย รัตนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
https://sites.google.com/piriyalai.ac.th/wichakarnpr/


คะแนน O-NET รายบุคคล

https://www.tepeonline.org/

https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/00-ld-reiyn-pheim-ru

http://www.yupparaj.ac.th/stem2017

http://106.0.169.26/46ict/ 
https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/olympicbio/

http://north67.sillapa.net/sm-pre1/
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับสหวิทยาเขต ครั้งที่ 65 
ประจำปีการศึกษา 2558


https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/hnangsuxphimph-cea-hlwng

https://drive.google.com/file/d/0B59k78mkZC7xdFpYRUtqR3Excnc/view?usp=sharing

-------------------------
http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

http://www.thaiedresearch.org/

-------------------------