ยินดีต้อนรับ

http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

ภาพข่าวกิจกรรม

 • วันชาติฝรั่งเศส นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 02:27 โดย Wanitcha Manyum
 • วันสุนทรภู่ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
  ส่ง 29 มิ.ย. 2561 02:48 โดย Wanitcha Manyum
 • ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2561 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6ประจำปีการศึกษา 2561ในวันเสาร์ ที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)9 มิถุนายน 2561ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคบ่าย)9 มิถุนายน 2561ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า)10 มิถุนายน 2561ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย)10 มิถุนายน 2561
  ส่ง 13 มิ.ย. 2561 22:32 โดย Wanitcha Manyum
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯในวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 03:23 โดย Wanitcha Manyum
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาณ ลานเอนกประสงค์วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 02:33 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://stem.kruchitchai.com/


ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 88 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารโรงเรียนพิริยาลัย

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนรายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 03:58 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ ผู้ได้รับการคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่ม ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง ยกเลิกการคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มประจำปี 2561รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 21:22 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ ยกเลิกการคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่ม ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง ยกเลิกการคัดสรรผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มประจำปี 2561รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 20:51 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ/คำสั่ง

 • คำสั่งที่ 126/2559 คำสั่งที่ 126/2559แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 01:15 โดย Wanitcha Manyum
 • หนังสือจาก สพม.37 เรื่อง ID Plan หนังสือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN)ลงวันที่ 7 เมษายน 2559ให้ส่ง ID-PLAN ของตนเอง ถึง ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2559 22:55 โดย Wanitcha Manyum
 • คำสั่ง 573/2558 คำสั่ง 573/2558แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ส่ง 30 ต.ค. 2558 03:43 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานครู

 • เผยแพร่ผลงานครู จิราพร พรหมปัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัตของสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชุดที่ 1 สมบัติของธาต ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 03:37 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงาน ครูวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชื่อผู้รายงาน     ว ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 03:23 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงานครูกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว ผลงานครู กิตติพัทธ์ สันป่าแก้วรายวิชา การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เรื่องการติดตั้งโปรแกรม Construct 2 สำหรับสร้างเกมส์
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 22:16 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เพลงมาร์ชพิริยาลัย


https://drive.google.com/file/d/1jaD3cDW16IYJ-lu7scRAqjYgMoahzKnd/view?usp=sharing