ภาพข่าวกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ฯ

โพสต์25 มิ.ย. 2564 01:48โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2564 18:05 ]

ประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชานีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564


คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 เม.ย. 2564 08:36โดยWanitcha Manyum

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ได้คะแนน  100 คะแนนเต็ม

วิชาคณิตศาสตร์
   1.นายจิรัฏฐ์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
   2.นายสรวิชญ์ รัตนชีวพงศ์

วิชาภาษอังกฤษ
   1. นายก้องพิภพ ธุระกิจ
   2. นายธนบดี มุกุระ


การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์19 ก.พ. 2564 00:58โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2564 00:59 ]

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นายอรรณพ  จูจันทร์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ดร.ณัฏฐกันย์  ใจกันทา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
นางสุดาพร  ศรีจันต๊ะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีเมธี  กาบุญค้ำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
นายสุชาติ  ราชคมน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 36
นางจิตรา  ปันแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 36


โฟลเดอร์ไดรฟ์


ซ้อมใหญ่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์19 ก.พ. 2564 00:35โดยWanitcha Manyum

การซ้อมใหญ่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564โฟลเดอร์ไดรฟ์


วันตรุษจีน ปี 2564

โพสต์16 ก.พ. 2564 04:34โดยWanitcha Manyum


โฟลเดอร์ไดรฟ์


โฟลเดอร์ไดรฟ์กิจกรรม รักษ์โลก รักสุขภาพ เดือนมกราคม 2564

โพสต์16 ก.พ. 2564 04:32โดยWanitcha Manyum


โฟลเดอร์ไดรฟ์


กรีฑานักเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 ก.พ. 2564 04:30โดยWanitcha Manyum


โฟลเดอร์ไดรฟ์


โฟลเดอร์ไดรฟ์


โฟลเดอร์ไดรฟ์


กรีฑาสี ผึ้งน้อยเกมส์ ครั้งที่ 44

โพสต์16 ก.พ. 2564 04:28โดยWanitcha Manyum


โฟลเดอร์ไดรฟ์


โฟลเดอร์ไดรฟ์


วันปิยมหาราช ปี 2563

โพสต์16 ก.พ. 2564 04:21โดยWanitcha Manyum


โฟลเดอร์ไดรฟ์


โฟลเดอร์ไดรฟ์1-10 of 66