หน้าแรก

เว็บไซต์ครูบี
http://gg.gg/krubee2558


  • Hello World
  • งานแนะนำตัว คำชี้แจง1. ให้นักเรียนเขียนบทถ่ายทำ (ร่วมกันคิดในกลุ่ม) 2. เมื่อนักเรียนเลือกเขียนบทไว้ว่าจะถ่ายทำเป็นฉากไหน หรืออย่างไรแล้ว ให ...
    ส่ง 16 พ.ย. 2558 06:24 โดย Wanitcha Manyum
  • แนะนำครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูวณิชชา แม่นยำครูบีโต๊ะทำงาน- ห้องพักครูคอมพิวเตอร์- ห้องโสตทัศนศึกษา
    ส่ง 26 ต.ค. 2558 08:35 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »