ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
:: ข่าวสารจากครูขวัญ ::
        สวัสดีนักเรียนทุกคน และยินดีต้อนรับสู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ค่ะ ในภาคเรียนนี้ครูจะสอน 2 ระดับชั้นดังนี้ค่ะ
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้เรียนวิชา ว23244 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้เรียนวิชา ว32244 การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
        หวังว่าทุกคนพร้อมสำหรับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและในรูปแบบออนไลน์นะคะ...นักเรียนสามารถติดต่อครูได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (132) อาคาร 1 และตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานและการไปราชการต่างๆ ของครู ได้จากปฏิทินด้านล่างค่ะ

:: กิจกรรมประจำสัปดาห์ ::
สัปดาห์ที่ 1 ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนก่อนนะคะ
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น