Projecte

Pretén facilitar a les alumnes l'accés a les Noves Tecnologies de la comunicació i familiaritzar-se amb el seu ús, així com emprar-les com a instrument didàctic a l'aula: les alumnes aconseguiran habituar-se a la utilització dels ordinadors, iPads i programes multimèdia –també mijançant Internet. Aquests nous mitjans facilitaran un aprenentatge més eficaç. 


En el Projecte Mobile Learning a 5è i 6è de primària i 1r, 2n, 3r i 4t de la ESO, cada alumna tindrà el seu propi iPad.