Presentació

Fes Somriure és un projecte solidari que es realitza de manera transversal a totes les etapes i cursos, i que implica tant a les alumnes, com al personal del col.legi, com als pares.


Integrat dintre del projecte educatiu de Pineda, pretèn ser una plataforma a través de la qual, especialment les alumnes, tinguin inquietuds socials i de servei al pròxim, a la vegada que adquireixen les virtuts humanes imprescindibles pel seu desenvolupament personal.

Cal recordar que la missió de Pineda és garantir l’autèntic desenvolupament integral de cada alumna en particular, i això es realitza i concreta amb un ensenyament de qualitat obert a tothom, compromès amb les necessitats socials, i recolzat en el sentit cristià de la vida.

Així, Fes Somriure secunda i promou l’educació en valors, signe distintiu del centre.