โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคลังสื่อการสอน

โพสต์29 ส.ค. 2559 01:41โดยpimrath school

    วันที่ 29 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคลังสื่อการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Comments