ข่าวประกาศ

แบบเสนอรายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการ

posted May 18, 2017, 12:48 AM by lopburi secondary

แจ้งโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดลพบุรี  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบเสนอรายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาวิชาการ  โดยสามารถดาวส์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เมนู-ข้อมูลเอกสาร   เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการส่งกลับมายังอีเมลของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดลพบุรี(lbsecondary2560@pibul.ac.th)  ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

1-1 of 1