Национална мрежа за подкрепа на възрастните хора

Национална мрежа за подкрепа за възрастните хора
Националната мрежа за подкрепа на възрастните хора (НМПВХ) е неформална мрежа от организации, която си поставя за цел осигуряване на качествени социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, чрез реформиране на сектора за дългосрочни грижи.

Организациите, които са част от Мрежата, споделят обща
Концепция за реформиране на сектора за дългосрочни грижи.

Мрежата е създадена от доставчици на социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, които целят реално реформиране на сектора, а не само деклариране на намерения за промени с утилитарни цели. Основните причини за формирането на Мрежата са свързани с:

1. Участие в дискусиите по изготвяне на Стратегията за дългосрочна грижа, която предстои да бъде приета до края на 2013 г. и Плана за действие към нея. Поставяне в центъра на фокуса услугите в домашна среда, тъй като структурата на нуждите на получателите го налага, а не деинституционализацията по типа на малките жилища, като аналогия с приемната грижа за деца - изцяло погрешен подход
2. Определянето на дългосрочните грижи за възрастни хора като един от приоритетите по ОП Развитие на човешките ресурси за следващия програмен период 2014-2020 г.
3. Тенденцията по налагане на общините като ключов доставчик на социални услуги след появата на възможности за европейско финансиране и започналите процеси по обратно поемане на несвойствени за тях дейности, т.е. по-широката дискусия за ролите на участниците в социалния сектор
4. Опитите за налагане на модели за комплексни здравно-социални услуги, от определени организации и гарантиране на финансиране за тях
5. Опитите за изместване на темата за качеството на услугите от гледна точка на потребителя към гледната точка на "утвърдените" доставчици
6. Осигуряване на Модел за финансиране на социални услуги за възрастни хора, който да осигури избор на нуждаещите се на услуга и доставчик - Ваучерен модел, като алтернатива на предложенията за Модел за финансиране на социални услуги, който не е базиран на реална конкуренция между доставчиците, а на договаряне между общини и определени "утвърдени" доставчици
7. Опитите за бързо приемане на Закон за възрастните хора, който цели да наложи ретрограден и патерналистичен модел за осиновяване на възрастни хора и да осигури делегирани дейности за клубовете на пенсионера, без да е съобразен с очакваната Стратегия за дългосрочна грижа

Дейности за м. януари - март 2014:

* На 12 май 2014 беше финализирана и официално внесена Социалната харта. Очакваме сформиране на Тематична работна група. Приложение: Cover_letter_and_SC_May_2014.pdf
* Подготовка на Трета среща за обсъждане на Ваучерния модел за финансиране на социални услуги - на 21.03.2014 г.
* На 7 март 2014 е изготвен проект на Предложение за либерализация на сектора на социалните услуги - СОЦИАЛНА ХАРТА
*Участие в 9-то заседание на ТРГ за ОП РЧР на 7.03.2014
* На 05 март 2014 са представени са предложения за изготвянето на Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 г.
*Участие в 8-мо заседание на ТРГ за ОП РЧР на 31.01.2014

Дейности за м. ноември и м. декември 2013:

* Работна среща с представители на КНСБ във връзка с представения от тях модел за получаване на услуги срещу бонове - един от вариантите за предоставяне на услуги срещу ваучери.
* Коментари по най-новия вариант на Стратегията за дългосрочна грижа от 14.11.2013
*** Виж развитието тук***
* Участие в 7-мо заседание на ТРГ за ОП РЧР на 27.11.2013
*Работна среща в НАСО като домакин на обсъждането на Ваучерния модел за финансиране на социални услуги, който в момента се подготвя като проект.

Ако споделяте Концепцията за реформиране на сектора за дългосрочни грижи, можете да се присъедините към Националната мрежа за подкрепа на възрастните хора, като изпратите имейл на адрес info@piamater.org.

Списък на членовете на Мрежата към 9.12.2013 г.

1. Фондация "Пиа Матер", София, д-р Нина Димитрова, управител
2. Сдружение "Гайтани", Ямбол, г-жа Веска Ахмакова, управител
3. Хоспис "Голямата къща", София, д-р Веселин Колчаков, управител
4. Женско ромско сдружение "Хаячи", Нови пазар, Мюзеям Салим Али
5. Фондация "Човешките ресурси в България и евроинтеграцията", г-жа Яна Гочева
6. СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор", Нова Загора, г-жа Станка Тачева, председател на УС
7. Сдружение "Надежда-2002", Горна Оряховица, г-жа Валентина Софрониева, председател
8. Сдружение "Равновесие", Бургас, г-жа Керанка Байчева
9. Дневен център за възрастни хора с увреждания, Пловдив, г-жа Росица Георгиева, управител
10. Фондация „Светлина за живот”, София, г-жа Мария Терзиева, управител
11. Фондация "Интегрирано образование", София, г-жа Антония Горбанова, управител
12. Народно читалище "Съзнание-1927", с.Долни Вадин, община Оряхово, г-жа Анелия Спасова, административен секретар
13. Сдружение “Младежка толерантност”, Горна Оряховица, г-жа Виолета Панова, управител
14. Сдружение "Заедно за успех", с.Бараково, г-жа Даниела Миланова, управител
15. Център по правата на човека "Васил Левски", Kaрлово, г-н Вълко Станев, управител
16. Сдружение "Развитие на децата и младежите в Дупница", Дупница, г-жа Николина Сотирова, председател
17. СНЦ "Дружество за разпространение на знания", гр. Смолян, г-жа Султанка Минчева, управител
18. ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД, Габрово, г-жа Мария Начева, управител
19. Независимо женско дружество „Самосъзнание", Бургас, доц. Снежана Стоянова, председател
20. ОУ "К. Величков", с. Паталеница, г-н Николай Колев, директор
21. Фондация "Астика", Бургас, г-н Любомир Вълков, управител
22. Фондация "Милосърдие", Сливен, г-жа Камелия Грозева, председател
23. Сдружение "БЪЛГАРИЯ ВИТА", Добрич, г-жа Антоанета Малева, председател на УС
24. Сдружение "Алтернатива Попово - 21 век", Попово, г-жа Магдалена Радева, управител
25. СНЦ "Довери ми се", Самоков, г-жа Димитрина Миленкова, управител
26. Младежки дом Сливен, г-жа Анелия Иванова
27. Национален алианс за развитие, Таня Йовева, председател
28. Сдружение "НИКЕ", Видин, г-н Петър Петров, председател
29. Ardenza Foundation, г-жа Даниела Дикова, управител
30. СНЦ "Форум за гражданска солидарност", Чирпан
31. Сдружение "Инициативи за гражданско общество, Русе, г-жа Радка Данчовска, г-н Никола Бенин
32. Сдружение "Разнообразни и равни", София, г-н Радостин Манов, управител
33. Фондация "Еврофонд инициативи", София, г-н Стефан Василев, управител
34. Сдружение "Верният настойник", Бургас, г-н Жельо Желев, управител 
35. "МС Общество България - Българската фондация за множествена склероза", София, г-жа Даниела Неева, управител
36. Сдружение “Макензи”, Бургас, г-жа Петя Петрова
37. Сдружение "Легат", Бургас, г-жа Анета Кечева, председател
38. Фондация "Промяна и развитие", Благоевград, г-жа Валентина Стефанова, председател на УС
39. Сдружение "Жени за жени", Кърджали, г-жа Здравка Узунова, председател на УС
40. Сдружение "Асоциация за семейна подкрепа и социална работа", гр. Бургас, г-жа Таня Божинова
41. Сдружение "Закрила, обич и вяра", Търговище, г-жа Диана Маринова, председател
42. Фондация “Помощ за благотворителността в България”, София, г-жа Елица Баракова, изпълнителен директор
43. Сдружение "БААТ", Враца, г-н Георги Врабчев, председател на УС
44. Сдружение "Форум за гражданска солидарност", Чирпан, г-жа Деница Колева, председател
45. Фондация "За подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията", г-жа Диана Димитрова
46. Регионален съюз на НСО, Пловдив, г-н Николай Близнаков, председател на УС
47. Сдружение "Свят за всички", Русе, г-жа Радка Атанасова, председател на УС