Контрибутори

Ако социалното предприемачество е Ваша тема, можете да се включите като контрибутор. Проектът е с хоризонтална структура (без ръководители) и има за цел развитие на социалното предприемачество в България и споделяне на добри практики за по-добър живот и заетост в България. Пишете ни на info@piamater.org.
Показани са 6 елемента
КонтрибуториАнгажиментиКомпетенции
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
КонтрибуториАнгажиментиКомпетенции
Антония Горбанова Председател на фондация "Интегрирано образование" Организиране на психо-социални дейности за интеграция на деца и младежи с интелектуални затруднения 
Д-р Веселин Колчаков Управител на хоспис "Голямата къща" Доктор по медицина, гастроентеролог, трето поколение лекар 
Д-р Марко Ганчев Ръководител проектна дейност на домашен патронаж Пиа Матер и преподавател в Центъра за професионално обучение Здравен мениждмънт, МИО, социална политика и предприемачество 
Д-р Нина Димитрова Управител на домашния патронаж Пиа Матер и центъра за професионално обучение към него, преподавател по социология Доктор по социология, магистър по социални дейности и социална политика 
с т. н. с. д-р Ганчо Попов Главен редактор и издател на списание Списание „Човешки ресурси”, ръководител на „Персонал Консулт – Г. Попов”, председател на управителния съвет на Националното сдружение на организациите за социални услуги 20 годишен опит в организирането и провеждането на квалификационни курсове, семинари и конференции в областта на управлението на човешките ресурси и усвояването на средствата от европейските фондове 
Яна Гочева Издател на списание Фондове, програми и проекти, член на управителния съвет на Национално сдружение на организациите за социални услуги и на фондация Човешките ресурси в България и евроинтеграцията Социални проекти и предприемачество 
Показани са 6 елемента