Анализи и становища

3 август 2014. Ще останат ли доктори в България? Статия от Института за социално предприемачество.

01.08.2014. Носи ли държавната политика в България независим живот за хората с увреждания

01.08.2014. Доброволни алтернативи на социалната държава

01.08.2014. На конференция за дясна социална политика (нещо като репортаж)

01.08.2014. Фалитът на социалната държава

01.08.2014. Социалната държава заробва европейските работници

19 юли 2014. Социален, но либерален. Статия от Института за социално предприемачество.

16 юли 2014. 
За многото проблеми, когато няма пари. Статия от Института за социално предприемачество.

На 25 август 2013 Институтът за социално предприемачество стартира кампания за въвеждане на Ваучерния модел за финансиране на социални услуги

Как се възприемат ръководителите на държавни и общински предприятия - Чиновническият капиталист като нов вид капиталист.

Антоний Гълъбов: Пресъхналата воденица - реформите у нас показват, че промяната на формата няма връзка със съдържанието. Настояването за реформи много често прикрива отказ от истинска промяна.

Изплащането на помощи не решава проблема с бедността, а го задълбочава в дългосрочен планНови 5000 "държавни служители" на бюджетна издръжка - грешната концепция за "държавата-работодател" 


Минималната работна заплата е инструмент, чрез който (парадоксално) се
ограничават възможностите за най-уязвимите групи. Не случайно съвсем
скоро у нас ще се въведат по-либерални мерки - почасова заетост,
почасово заплащане, а не минимална заплата за месец, облекчени условия
в кодекса на труда за малките организации. В социалните предприятия
това е от голямо значение - как да назначиш на трудов договор лица,
които работят по 2-3 часа на ден, през месец спрират да работят, тъй
като имат редица свои проблеми, после пак се връщат? Или гъвкава
заетост и облегчени правила, или тези лица остават извън борда като
нежелани служители. Прочетете статията, нищо ново под слънцето.

Декември 2013. Две статии, който детайлно онагледяват как държавната и общинската администрация разходват публичният ресурс, включително и европейските фондове. Това е отговорът на въпроса Защо сме бедни? Защото прахосваме и малкото което имаме, но и възможността да използваме солидарните европейски средства да повишим стандарта на живот в България. Статиите са от проф. Ганчо Попов и г-жа Яна Гочева. Усложнената технология за провеждане на обществени поръчки резултира в разходване на от 3 до 10 пъти повече средства, отколкото ако услуга или стока се закупи "от магазина". (приложени файлове най-долу на страницата)

Коментар по повод предложението на МТСП от 09.05.2013 спестените 30.5 млн лв. по ОП РЧР да се преразпределят по действащи схеми за заетост и образование (Марко Ганчев)

Има ли в България пазарна икономика? Анализ на Марко Ганчев:
в периода 01.27-17.03.2013 г.:
в периода след 25.01.2014 г.:
Част 5 - Защо европейските средства трябва да отиват само за инфраструктура и утилити, а не за европроекти?

24.09.2012 г. Предложения от Пиа Матер в работната група за ОП РЧР за следващия програмен период 2014-2020 - за деинституционализацията, насърчаване на работата от дома и др. (приложен файл най-долу на страницата)


14.03.2012 г. Предложения за промени в проекта на схемата "Помощ в дома" по оперативна програма РЧР (фондация Пиа Матер)

Ċ
ZOP1.pdf
(1808k)
Pia Mater Foundation,
10.11.2013 г., 1:20 ч.
Ċ
ZOP2.pdf
(1753k)
Pia Mater Foundation,
10.11.2013 г., 1:21 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
23.04.2013 г., 4:26 ч.