Информационни материали

* Резултати от проучване за социалните предприятия в ЕС, което ICF проведе за Генерална Дирекция Заетост (DG EMPL) на Европейската комисия през 2014 година, Националните доклади, включително за България (приложено по-долу SE Mapping_Country Report Bulgaria)

* По темата за качеството (на социалните услуги), статия от Марко Ганчев

* Проблемът не е в липсата на възможности, а в тяхното безогледно разхищаване, статия от АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ* Доказателствен подход при социалните услуги, интервю в списание Човешки ресурси, бр. 2/2013 с г-жа Нина Димитрова, управител на Пиа Матер


* Open Mind Society представя The Drucker Curriculum.

* Образователен филм "Как да стартираме успешно социално предприятие" и 
Наръчник по социално предприемачествона Сдружение "Социални инициативи за личностна алтернатива"
Презентацията на д-р Нина Димитрова е качена като приложение по-долу.

* ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА - проект на сдружение Знание, гр. Ловеч

* Ресурсен център към сдружение „Социални Инициативи за Личностна Алтернатива

* Материали от проведения 
Обучителен семинар за НПО за подготовка на бизнес план и намиране на финансиране, 16.05.2011 г.
Презентацията на д-р Нина Димитрова е качена като приложение по-долу.

Бяла книга: ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България.Основни принципи. Стратегически документ 2009 на Платформа “Социални политики” (приложена по-долу)

* Изследване за социалните услуги в периода на комунизма в България от Нина Димитрова, публикувано в сборника Да познаем комунизма, съставител Ивайло Знеполски (приложено по-долу)

* Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, 2007 (приложено по-долу)


* Финансови съвети: www.battony.com

* Разгледайте и приложенията по-долу:
Ċ
Pia Mater Foundation,
9.02.2015 г., 7:00 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
22.04.2013 г., 0:41 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
22.04.2013 г., 0:42 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
22.04.2013 г., 0:42 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
25.04.2013 г., 5:01 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
22.04.2013 г., 5:36 ч.
ċ
Списък на регистрираните предприятия и кооперации.rtf
(886k)
Pia Mater Foundation,
9.07.2013 г., 3:34 ч.