Социално предприемачество в действие

Съществуват редица възможности за социалното предприемачество
Ако желаете да ползвате готов модел, който да разпространите във вашия град,
разгледайте услугите, които вече работят на платформата Teletask.org

1. TeletASK: Включете услугите, които предоставя вашата организация в Списъка на услугите, които могат да се заявят чрез Teletask.org. 

2. Регистрирайте вашата организация и опишете дейността й, за да може лесно да бъде открита от партньори и клиенти чрезопцията за бързо търсене. С вашата регистрация като организация в Teletask.org ще можете да публикувате новини, сигнали, решения, конкурси и всичко друго в платформата за мислещи хора Защо живеем така?. 

3. Teletask.org дарителски инициативи - добавете вашата доброволческа или дарителска инициатива в разделаДоброволчество и дарителство, за да може да достигне до по-широк кръг от дарители. 

4. Teletask.org онлайн сертификат за наличие на практически умения за полагане на грижи за възрастни хора или деца - разкрийте към вашата организация база за проверка на практически умения

5. Teletask Info е система за онлайн проследяване на работното време на лица, наети за почасови дейности. Например към всяка община има домашен патронаж, в който асистенти извършват ежедневни посещения. Вашите клиенти ще получават доказателства за предоставените им услуги онлайн и в реално време. 

6. Активната телеасистенция е нова услуга, която стартира през месец април 2013 година и е специално разработена за възрастни хора с деменция или нарушения в паметта. Клиентът посочва в електронен календар в кой час и какво съобщение да бъде продиктувано на негов близък - напомняне за взимане на лекарство, хранене, зареждане на мобилен телефон и др. 

7. Телеасистенция в дома е социална услуга, която позволява получаване на сигнали от възрастни хора, които разполагат с апарат за грижи в дома. В мониторинг център се приема сигнала и се извършват дейности по протокол, който е индивидуален и предварително изготвен план, например свързване с близки, повикване на лекар и др. 

8. Teletask Admin е модул за управление на дейностите и асистентите, подходящ за организации, които ползват наети лица за почасови дейности или изпълнение на конкретни задачи на терен или в дома на клиента. Управлявайте текущите дейности на Вашата организация в реално време през интернет.

9. Teletask EDU е модул за професионално обучение за професии от социалния сектор. Ако разполагате с капацитет да разкриете база за обучение, Teletask EDU е готова система за онлайн обучение и сертифициране от ЦПО към Пиа Матер.