Новини‎ > ‎

Отворено писмо

От Института за социално предприемачество към фондация Пиа Матер, www.sociale.bg

във връзка с лансирания от г-жа Корнелия Нинова, депутат в Народното събрание,
проект на Закон за възрастните хора

Уважаеми колеги,

Възникват следните въпроси и ние ще търсим на всеки от тях ясен и категоричен отговор:

1. Докога ще се прокарват така директно и безпардонно лобистки интереси в социалния сектор? Поставената цел непременно да се приеме до края на годината Закон за възрастните хора със заложената идея за "осиновяване" на възрастни хора е напълно неприемлива.

http://www.dnes.bg/politika/2013/10/24/ima-ideia-za-priemni-semeistva-za-pensioneri-prizna-ninova.203788

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=701892%AE=1

Първо, в момента тече обсъждане на проекто-стратегията за Дългосрочна грижа, която е подготвяна месеци наред. Тече дебат по ролите на участниците в социалния сектор, както и по отношение на модела на финансиране (ваучерен модел vs. делегирани дейности), осигуряването на свободен избор на доставчик на услугата (както е в здравния сектор), конкуренция между доставчиците, която да осигури по-високо качество и възможност за икономии на средства и т.н.:

https://sites.google.com/a/piamater.org/theinstistute/vaucer-za-socialni-uslugi

Второ, социалните услуги за възрастни хора са сложна материя, в която се преплитат услуги в дома, здравни услуги, палиативни грижи и т.н. Едва ли някой от експертите по темата може да се съгласи, че "осиновяването" на възрастни е ключова мярка за подкрепа на възрастните хора. Обратното, има консенсус, че услугите в дома са приоритет, тъй като те имат подкрепящ характер, запазват самостоятелността и осигуряват подпомогнат начин на живот. Самата идея за "осиновяване" на възрастни е ретроградна, патерналистична и е подигравка спрямо нашите възрастни родители. Също така тя не съответства на социалната реалност в България - огромната част от възрастните хора имат собствени жилища, в които живеят под един покрив с техните деца, внуци и правнуци.

Трето, така изложената идея за осигуряване на възрастни хора в приемни семейства е поредния опит мерки за заетост (в приемни семейства) да бъдат прикрити под формата на социални услуги, което измества фокуса от нуждите на получателя - както неколкократно рециклираните програми Личен асистент, по който са похарчени над 160 000 милиона лева.

Четвърто, прави впечатление, че се прави опит за налагане на аналогия с вече почти реформирания сектор за грижи за деца, лишени от родителска грижа. Според нас тепърва предстои да се направи оценка на изразходваните средства и постигнатите резултати в сектора, предоставящ услуги за деца - изразходваните стотици милиони за деинституционализация. Като например проект за 1.8 милиона лева, с който услуга ще получават 24 деца - т.е. инвестиция за по 100 000 лева на дете. По наша преценка за 7 000 деца лишени от родителска грижа "успешно" са усвоени над 300 милиона лева, което прави над 40 000 лева за дете. Разбира се тези средства за отишли по-скоро за издръжка на експерти и организации.

Ето пример: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1154364

2. Докога ще слагаме каруцата пред коня, като позволяваме на псевдоексперти или юристи да пишат закони, с които на практика се задава стратегията, а експертите в работните групи, участници от десетки министерства и агенции, десетки неправителствени организации, както и национално представителни организации, ще бъдат заглушавани? Първо е необходимо да бъде постигнат консенсус по отношение на посоката на реформиране на социалния сектор (роли на участниците, модел на финансиране, конкуренция между доставчиците, свободен избор на доставчик и т.н.), да се приеме Стратегията за дългосрочни грижи, и след това - да се приеме План за изпълнение на стратегията. 

Законът е само формата, в която ще бъде облечена стратегията, той не може да бъде самоцел. Впрочем, в множество сектори експертизата отстъпи място на "членонаписването".

3. Настояваме за незабавно замразяване на подготвяния набързо и под масата закон за възрастните хора, тъй като появата на още едно недоносче, заченато в задкулисието от лобистки интереси, ще бъде поредната демонстративна стъпка назад.

4. Настояваме г-жа Корнелия Нинова да не се възползва от законодателната си власт за налагане на решения, които не са широко публично дискутирани. Настояваме да бъдат посочени псевдоекспертите, които й диктуват закона, тъй като тя не е експерт по темите в социалния сектор, а юрист. Нека да не залъгваме нашите възрастни родители, че с поредния правен документ ще бъдат осигурени качествени социални услуги. Настояваме темата за социалните услуги за възрастни хора да бъде публично обсъждана там, където й е мястото - при експертите и организациите, които предоставят тези услуги, а не да се прокарва паралелна линия от лица, които нямат компетенции по темата.

Всички организации, които подкрепят г-жа Нинова в опита си да прокарва лобистки интереси ще бъдат включени в Черния списък на организациите, отличили се с неприкрит слугинаж. Списъкът е тук и ще бъде редовно допълван.

Можете да подкрепите това писмо на Фейсбук страницата подкрепяща въвеждането на Ваучерен модел за финансиране на социални услуги.

Забележка: до 30.11.2013 г. включително, на официалната страница на Парламента все още не е публикуван посеченият по-горе законопроект (както всички други закони в процес на подготовка), което потвърждава липсата на прозрачност за неговата подготовка, въпреки неверните твърденията, че е обсъждан с експерти.