Примери за социално предприемачество


Социален магазин във Варна за изделия, произведени от лица с увреждания от Трудово - производителна кооперация "Родина", както и ръчно изработени сувенири от незрящи лица

* Затворите са особени общности на хора, които могат да работят - да произвеждат или да поемат комунални дейности


* Синята икономика: 10 години – 100 новости – 100 милиона работни места. Алтернатива на "зелената" икономика от Гюнтер Паули - нов бизнес модел с цел 10 години – 100 новости – 100 милиона работни места, основан на решения, базирани на знания и традиционни практики на местно ниво

* Българската хранителна банка набира, получава, инвентаризира, складира и раздава дарени хранителни продукти на хора в нужда, които са хронично гладни или временно нямат средства да се хранят пълноценно

* Кампания „СПРИ изолацията на различните деца!” на младежки клуб „АЗ МОГА” за деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, с подкрепата на Фондация „Интегрирано образование”


* Пчелен мед от сдружение "Самаряни" - едно от първите социални предприятия в България

* Манастир "Благовещение" край гр. Кюстендил е изграден и се издържа със земеделие.

* Обществена пералня „Зелена” към Комплекс за психично-здравни услуги в общността, София, район Слатина.