Демаркация на Ваучерния модел за финансиране на социалните услуги и модела с Делегиране на дейности

Ваучерeн модел за финансиране на социални услуги

Пояснения на разликите между двата модела за финансиране на социални услуги, следващи принципа "парите следват клиента" 

30.09.2013

Делегирани дейности и публично-частно партньорство?
Ваучерен модел?

Има ли разлика, какви са ефектите и за кого?

ПреРазпределяне на ролите в социалния сектор:

·  МТПС – Посочва политиките в сектор

·  АСП – определя кой от каква социална услуга се нуждае

·  Общини – дават база, подпомагат предоставянето на социални услуги

·  Частни доставчици – предоставят социални услуги

Как държавата и общините делегират социалните дейности?

·  Върви ли се към делегиране?

->При социалните услуги за деца – да

->При социалните услуги за възрастни – не

 

·  Защо мислим така:

         -> Укрепва се общинския капацитет – по ОП РЧР две схеми от 2013 – Помощ в дома и живот в общността – само общините са допустими бенефициенти

-> В проекта на стратегията за дългосрочна грижа няма ясен ангажимент за оттегляне на държавата и общините от директното предоставяне на социални услуги

 

·   Как се делегира и какви въпроси възникват?

 

1. Пилотни проекти на чужди организации – Общински съвет, бюджетиране...

2. Конкурси – как се печели конкурс?

3. Публично-частно партьорство – с кого?

 КАКВИ СА ЕФЕКТИТЕ НА ДВАТА МОДЕЛА:


  Има ли нужда от конкуренция?

·  Делегирана дейност -> конкурс -> един доставчик

 

 

Резултат -  поддържа се капацитет на един доставчик

 ·  Ваучерен модел-> ваучер->множество доставчици

 

Резултат: по-качествена услуга за нуждаещите се, които избират доставчик, предоставящ по-качествена услуга