กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

นายสมมิตร แก้วปงสัก
ครูชำนาญการ

นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษนายสายันต์ เวียงคำ
ครูพิเศษ