Phần mềm‎ > ‎

Giáo dục

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
PAKMA - Phần mềm dạy học và mô phỏng Vật lý  6924k v. 1 06:27, 7 thg 11, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm giả lập máy tính Casio 500MS và 570MS dành cho các em học sinhhot!  2403k v. 1 20:34, 17 thg 2, 2010 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Carbi II chạy ngay  905k v. 1 07:35, 8 thg 9, 2010 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Xem
Phòng thí nghiệm hóa học ảo  18:31, 31 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Xem
Phần mềm thiết kế mạch điện ảo (cá sấu)  18:08, 31 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm soạn nhạc, nghe nhạc midi ...  3042k v. 1 07:31, 9 thg 11, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm Công thức và Tính toán 5.0.1hot!   4219k v. 1 06:03, 7 thg 11, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm Công thức và Tính toán 5.0.1hot!  4219k v. 1 20:32, 17 thg 2, 2010 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Xem
Phần mềm vẽ hình học động  08:24, 13 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Xem
Phần mềm vẽ hình học động tiếng Việt  18:10, 31 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Xem
GSP 407 VN fix font.zip  18:12, 31 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm làm quen chữ cái  10704k v. 1 14:54, 9 thg 11, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
PHẦN MỀM HỌC LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN MÁY VI TÍNH  13547k v. 1 07:42, 8 thg 9, 2010 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm gõ công thức toán Math Type 6.0   5066k v. 6 01:31, 1 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm chuyển PDF sang word  3848k v. 1 05:29, 5 thg 11, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Xem
Phần mềm quản lý thư viện miễn phí  18:01, 31 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm quản lý thư viện miễn phí và dễ sử dụng  1264k v. 1 02:22, 9 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Xem
Phan tach va sap xep trong Excel.zip  18:14, 31 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Sổ báo giảng tự động hot!  99k v. 1 06:05, 7 thg 11, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Xem
Chen Flash vao Powerpoint  18:17, 31 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt PM TN THCS  9k v. 1 15:33, 18 thg 5, 2011 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng PM TN THCS  13k v. 1 15:33, 18 thg 5, 2011 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
PM xét tốt nghiệp THCS 2011  3205k v. 1 15:26, 18 thg 5, 2011 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Chuyển sang mã Unicod từ tất cả các mã khác  3546k v. 1 02:26, 9 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt  1762k v. 2 20:12, 10 thg 11, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Violet 1.5 -0979380847 - gọi điện để lấy Mã kích hoạt nhé   5901k v. 5 01:36, 1 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng violet   1367k v. 5 01:34, 1 thg 10, 2009 Xuân Thắng Trịnh
Comments