Home

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI
WEBSITE CỦA TRƯỜNG
THCS ĐINH XÁ
 Năm học 2015 -2016

Cám ơn Đi mi sm mai thc dy.
Ta có thêm ngày na đ yêu thương                

Thông báo Gần đây

www.loogix.com. Animated gif

http://thuanan.net/wp-content/uploads/2010/02/chucmungnammoiaz6.gif

thuha_10  


                               

Suy ngẫm


    “Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh
và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh. 
Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.“

               Đạt Lai Lạt Maą
G Y,
08:41, 2 thg 4, 2014
Comments