PLC-NEWS สพม.30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วย e-classroom
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.30


กำหนดการ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
- ความสำคัญและมาตรฐานของการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) ดร.ศิริวรรณ อาจศรี, นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
- ฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) ด้วย e-classroom นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์, นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
- ฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) ด้วย e-classroom นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์, นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ
- การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สำหรับครูผู้สอน นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์, นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ ‎‎‎‎(DLIT)‎‎‎‎ลิงค์น่าสนใจ
DLIT Thailand

DLIT สพฐ.

เครื่องมือนิเทศ DLIT

สื่อพัฒนาวิชาชีพ

ตัวอย่างเว็บไซต์ : ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์

ตัวอย่างเว็บไซต์ : ครูแซม
      gg.gg/krusam

เว็บไซต์ : สำหรับสร้างเกม

เว็บไซต์ : นับจำนวนสถิติการเข้าชม

เว็บไซต์ : แสดงสถิติเชิงลึกhttps://mail.google.com

https://drive.google.com/drive

http://eng24.ac.th


DLIT Classroomแนะนำลิงค์ บทความ/ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูบ้านนอก
       http://www.kroobannok.com/rss.xml

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ 
       http://www.obec.go.th/feed/official.rss

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป. 
       http://www.obec.go.th/feed/headline.rss

ข่าวจาก sanook