หน้าแรก

download  ไฟล์ การดำเนินงานในโครงการ โรงเรียนสุจริตทั้งหมด    คลิ๊กที่นี่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียนผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต

   ไฟล์ ตารางการกำหนดการ ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" การอบรม ปปช สพฐ.น้อย  ปปช.สพฐ. ชุมชน โรงเรียนสุจริต คลิ๊กที่นี่    
   ไฟล์ ตารางการอบรมเตรียมพร้อม   โรงเรียนสุจริต 2559  คลิ๊กที่นี่
   ไฟล์ หลักสูตรการดำเนินงาน ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" การอบรม ปปช สพฐ.น้อย  ปปช.สพฐ. ชุมชน โรงเรียนสุจริต2559   คลิ๊กที่นี่
   ไฟล์ หลักสูตรการดำเนินงานเตรียมความพร้อม  โรงเรียนสุจริต 2559  คลิ๊กที่นี่
    (update 23 กันยายน 2559)

   ไฟล์ ประมวลภาพ ทุกกิจกรรม  สำหรับฝ่ายการสรุปผล   (update 22 กันยายน 2559)
          ( ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" / อบรม ปปช สพฐ น้อย/ อบรม ปปช สพฐ ชุมชน/ การประชุมเพื่อนำเสนอในส่วนกลาง ) คลิ๊กที่นี่ 


   ไฟล์ รูปภาพ ทุกกิจกรรม   (update 22 กันยายน 2559)
              1. ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"  คลิ๊กที่นี่
              2. อบรม ปปช สพฐ น้อย   คลิ๊กที่นี่
              3. อบรม ปปช สพฐ ชุมชน   คลิ๊กที่นี่
              4. การประชุมเพื่อนำเสนอในส่วนกลาง   คลิ๊กที่นี่ 


   ไฟล์สำหรับโรงเรียนเครือข่าย สามารถ Download  นำไปใช้ได้งานได้
           แบบประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต คลิ๊กที่นี่  (9 กันยายน 2559)
           Best practices (ส้วมสุขด้วยจิตสาธารณะ)  คลิ๊กที่นี่ (9 กันยายน 2559)

           คู่มือการจัดต้้งบริษัทสร้างการดี  
           รายงานผลการดำเนินการบริษัทสร้างการดี 2558
           รายงานผลการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี 2559
           ตัวอย่างคำสั่งการจัดตั้ง-ปปช.สพฐ.น้อย คลิ๊ก >>  ตัวอย่างคำสั่ง
           รายละเอียดรูปแบบรายงาน
           ไฟล์นำเสนอการแต่งตั้ง ปปช สพฐ ชุมชน  คลิ๊ก >>  คลิ๊กที่นี่
           ไฟล์นำเสนอโครงสร้าง ปปช สพฐ ชุมชน  คลิ๊ก  >> คลิ๊กที่นี่  
           ไฟล์นำเสนอการจัดทำ best practices  คลิ๊ก >>  คลิ๊กที่นี่
     ไฟล์ที่เป็นประโยชน์ กับทางโรงเรียนเครือข่าย  จะ up ขึ้นให้ เป็นระยะๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน                                                   
                                            
          

ข่าวล่าสุด

 • การประเมินโรงเรียนสุจริต พระราชทาน ด้านความโปร่งใส

  นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต พระราชทาน ด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ.ลอง จ.แพร่
  ส่ง 10 ก.พ. 2560 00:22 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • ประชุมวางแผน การดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2559
         โรงเรียนสุจริตต้นแบบ(โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร) ร่วมกับโรงเรียนสุจริตเครือข่าย รุ่นที่ ๒ (โรงเรียนเครือข่าย 13 โรง) บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตให้กับโรงเรียนสุจริตเครือข่ายรุ่นที่ ๓    ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  โดยมี นายโกวิท บวรศักดิยุต     รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต ๒  เป็นประธาน  
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 21:52 โดย Panlop Tijeennakul
 • การอบรม ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน ประจำปี 2558
     โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้จัด  การอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  ประจำปี 2558  ให้กับโรงเรียนเครือข่าย 


  ส่ง 19 มิ.ย. 2558 01:52 โดย Panlop Tijeennakul
 • การอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ประจำปี 2558
     โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร   สพป.แพร่เขต 2  ได้จัดการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ประจำปี 2558  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ให้กับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต

    
    

      ส่ง 19 มิ.ย. 2558 01:47 โดย Panlop Tijeennakul
 • ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ได้จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายในวันที่  9 มิถุนายน 2558  โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา  เป็นประธานในพิธีเปิด
  ส่ง 19 มิ.ย. 2558 01:21 โดย Panlop Tijeennakul
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube
นายสุรศักดิ์  ปาเฮ
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตนายมานิตย์  แก้วบาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต
(ผู้ดำเนินงานในโครงการ สพป.แพร่ เขต 2)