หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บทความไม่มีชื่อ
    ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมอมรรักษ์,  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้าวสรรค์สำหรับครูปฐมวัย ณ โรงแรมแพร่นครา และหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมศักยภาพการคิด... สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น  อ.เมือง จ.แพร่
    ส่ง 23 ก.ค. 2561 08:42 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นางวิมลพรรณ  เวทมนต์
นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่พัสดุ