งานวินัยและนิติกร

"คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

โพสต์31 ต.ค. 2560 21:20โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

"คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

โพสต์17 พ.ย. 2559 19:31โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 21:22 ]


https://drive.google.com/file/d/0B7Kiez_wdFhBQjlWRXlUQkRrbzA/view?usp=sharing

ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict Of Interests

โพสต์14 ธ.ค. 2558 19:42โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofHBlcnNvbnBocmFlMnxneDpkN2E0ZTM1NGQ1ZjM4ODM

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)

โพสต์14 ธ.ค. 2558 19:37โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 01:03 ]

1-7 of 7

Comments