หน้าแรก

http://www.phrae2.go.th/phrae2center

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรมาลี เดือนดาว ครู คศ.3 ร.ร.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรมาลี เดือนดาว ครู คศ.3 ร.ร.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 
  • การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเรียงความ ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะสื่อสารการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • การเปรียบเทียบผลการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะสื่อสารการอ่านโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสือส่งเสริมการอ่านกับการสอนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการ ไฟล์แนบ
  ส่ง 25 มิ.ย. 2558 00:15 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • - การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้คู่มือพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล
  • - บทสรุปของผู้บริหาร
  ส่ง 5 พ.ค. 2558 23:13 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นางสาวชมัยพร  แก้วสุทธิ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.แพร่ เขต 2