หน้าแรก

http://dltv.ac.th/     http://www.dlit.ac.th/home.php

ข่าวประชาสัมพัธ์ DLICT

 • ติดตามความพร้อมอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก
  ในเดือน สิงหาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ออกติดตามความพร้อมอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 02:01 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • สพฐ. เร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาทางไกล “NEW DLTV”
  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand | DL Thailand) ได้จัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ.และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร
  http://www.obec.go.th/news/96795
  ส่ง 23 ก.ค. 2561 08:38 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารในวงการไอที

น.ส. ชมัยพร  แก้วสุทธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเอกธิดล  ปัญญาวัน
พนักงานคอมพิวเตอร์