แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาสถานการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดิน เมษายน 2560

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาสถานการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดิน เมษายน 2560