ไม่มีชื่อ

https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjM0ZmQyOTQwZTQ5ZDQyN2Y

รวมข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภารกิจ ผอ.เขต

  • English for Communication Summer Camp 2015
    ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมการอบรมภาษาอังกฤษ English for Communication Summer Camp 2015 สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ ร.ร.วัดศรีดอก อ.สูงเม่น และนักเรียนชั้น ป.4-5 ร.ร.วัดสัมฤทธิบุญ อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
    ส่ง 7 พ.ค. 2558 22:14 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นางจันทนา  ขัตติโย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

สพป.แพร่ เขต 2