ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมมอบนโยบาย นายกนก  อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อนำนโยบายการปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2564 01:29 โดย Chanakan Tour
 • ออกเยี่ยมสนามสอบ RT 18 มีนาคม 2564 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2564 21:21 โดย Chanakan Tour
 • การประชุมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางปนัดดา อุทัศน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2563 18:00 โดย Chanakan Tour
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 นายกนก  อยู่สิงห์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2563 20:22 โดย Chanakan Tour
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีว ...
  ส่ง 26 ต.ค. 2563 02:11 โดย Chanakan Tour
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กลุ่มนโยบายและแผน

กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงานภายใน