หน้าแรก

http://www.phrae1.go.th/edu/

http://www.north66.sillapa.net/sp-pre1/


http://www.edreform.moe.go.th/

https://obecplan.wordpress.com/

https://docs.google.com/a/phrae1.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSf_CmfthokLiXdo3S2dBia8IFEDZPn_2m1dcodZrBNkBFbBXQ/viewform

รายงานการประชุม

  • 04109-ว4144-รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ.pdf   371กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2559 19:01 โดย รัฐนันท์ สินมณี (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า รายงานการประชุม

ตารางเวร-ยาม

  • เวรตาราง 1.pdf   168กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2559 19:02 โดย รัฐนันท์ สินมณี (เวอร์ชัน 1)

11นางศุภมาส  สินมณี

รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1