ประชาสัมพันธ์

 • บทความไม่มีชื่อ หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 73 หลักสูตร เปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการเข้ารับอบรม ตามหลักสูตรการอบรมตาม ว 22 เพื่อขอม่ีและเลื่อนวิทยฐานะ(ว 21/60) ให้สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ www.phuakru.com  หรือโทร 086-8686810
  ส่ง 6 ต.ค. 2562 21:45 โดย develop develop
 • โครงการเสริมสร้างคูณธธรรม โครงการเสริมสร้างคูณธธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 36 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562
  ส่ง 17 ก.ย. 2562 21:49 โดย develop develop
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »หนังสือราชการ

 • คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปี 2562 สพป แพร่ เขต 1 แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผลคัดเลือกครูผู้สอนครูดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายศุภการณ์  สว่างเมืองวรกุล  ตำแหน่งครู ร.ร.วัดเมธังกราวาสฯ
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 00:29 โดย develop develop
 • ที่ ศธ 04109/ ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งให้ข้าราชการครูตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563  แจ้งให้ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 ให้ถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทร และที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 00:10 โดย develop develop
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 

วีดีโอการพัฒนาครู

วิดีโอการทำว 21


                                
       

ข่าวสารด้านการศึกษา