ประกาศล่าสุด

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564ณ โรงเรียนบ้านบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่
  ส่ง 22 ธ.ค. 2563 01:16 โดย auditpre audit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงาน ของโรงเรียนบ้านนาคูหาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่   
  ส่ง 22 ธ.ค. 2563 00:51 โดย auditpre audit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงาน ของโรงรียนบ้านแม่พร้าว ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าวอ.สอง จ.แพร่                    
  ส่ง 11 ธ.ค. 2563 05:37 โดย auditpre audit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงาน ของโรงรียนนาหลวง (ประชาพัฒนา)ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนนาหลวง(ประชาพัฒนา) อ.สอง จ.แพร่                         
  ส่ง 11 ธ.ค. 2563 05:41 โดย auditpre audit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23-24 เมษายน 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวพยอม  แสนปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ส่วนนางสาวประภาพร  อินทรรุจิกุล เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้าน work from home ตามนโยบายของทางราชการ โดยลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านทางเว็บไซน์ที่สพป.แพร่ เขต 1 พัฒนาขึ้น    
  ส่ง 26 เม.ย. 2563 03:31 โดย auditpre audit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หนังสือราขการแจ้งโรงเรียน

 • ศธ.04109/.... แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 24 กันยายน 2562
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 00:22 โดย auditpre audit
 • ศธ.04109/.... แจ้งธุรการโรงเรียน เรื่องการประชุมการจัดทำเว็บไซด์ วันที่ 24-25 กันยายน 2562
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 00:24 โดย auditpre audit
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

อาหารกลางวัน


เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน


วิดีโอ YouTube
   ภาพกิจกรรม 

   

  ข่าวสารด้านการศึกษา