ประกาศล่าสุด

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน  สพป. แพร่ เขต 1 ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีการเงินและพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2562 แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชาพัฒนา) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
  ส่ง 17 ก.ย. 2562 23:22 โดย auditpre audit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครื่อข่ายที่ 1 - 19 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น
  ส่ง 17 ก.ย. 2562 23:12 โดย auditpre audit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
  ส่ง 17 ก.ย. 2562 23:10 โดย auditpre audit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจแนะนำด้านการเงินการบัญชีและพัสดุแก่ โรงเรียนแม่คำมี(รัตนปัญญา) ตามแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2552 ในวันที่ 9 กันยายน 2562
  ส่ง 17 ก.ย. 2562 23:08 โดย auditpre audit
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หนังสือราขการแจ้งโรงเรียน

 • ศธ.04109/.... แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 24 กันยายน 2562
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 00:22 โดย auditpre audit
 • ศธ.04109/.... แจ้งธุรการโรงเรียน เรื่องการประชุมการจัดทำเว็บไซด์ วันที่ 24-25 กันยายน 2562
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 00:24 โดย auditpre audit
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

อาหารกลางวัน


เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน


วิดีโอ YouTube
   ภาพกิจกรรม 

   

  ข่าวสารด้านการศึกษา