>>แนะนำส่วนประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติ IPST-MICROBOX (SE)<<


แผงวงจรหลัก IPST-SE
        เป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega644P เป็นหัวใจ
หลักในการควบคุมการทำงาน โดยตัวควบคุมหลักหรือไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับการโปรแกรมผ่านทาง
พอร์ต USB ด้วยซอฟต์แวร์ Wiring IDE 1.0

แผงวงจรหลัก IPST-SE ของชุดกล่องสมองกล IPST-MICROBOX(SE)
        อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเรียนรู้กล่องสมองกลคือชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE) ที่มี
แผงวงจรหลักชื่อ IPST-SE มีหน้าตาแสดงดังรูปพร้อมคำอธิบายของส่วนประกอบต่างๆ แผงวงจร IPST-SE
เป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega644P เป็นหัวใจหลักในการควบคุมการทำงาน
โดยตัวควบคุมหลักหรือไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับการโปรแกรมผ่านทางพอร์ต USB ด้วยซอฟต์แวร์ Wiring
IDE 1.0 บนแผงวงจรควบคุมนี้ มีจุดต่อเพื่อรับสัญญาณจากตัวตรวจจับภายนอกทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอล
เพื่อช่วยให้แผงวงจรสามารถรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสง , อุณหภูมิ , ระยะห่างจากวัตถุของตัวตรวจจับ
เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีจุดต่อเพื่อส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกอาทิ ไดโอดเปล่งแสง ลำโพง
มอเตอร์ไฟตรง และเซอร์โวมอเตอร์

ด้านการแสดงผลแผงวงจร IPST-SE
        จอแสดงผลแบบกราฟิก LCD สี ขนาด 1.8 นิ้ว ในตัวมีความละเอียด 128 x 160 จุด แสดงตัวอักษรได้สูงสุด 21 ตัวอักษร 16 บรรทัด แสดงภาพกราฟิกสีได้ (ไม่รองรับภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง) และเลือกทิศทางในการแสดงผลได้