นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน พร้อมด้วยใบงานได้ที่ด้านล่างนี้
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
โปรแกรมที่เรียน  30 ต.ค. 2562 23:09 สามารถ จิตจรัส
Ą
ดู
เอกสารการอบรม  21 พ.ย. 2562 19:10 สามารถ จิตจรัส
ċ

ดู
  30 ต.ค. 2562 23:08 สามารถ จิตจรัส
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  18 ต.ค. 2559 23:01 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:00 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:00 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:00 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:00 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:00 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:00 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:00 สามารถ จิตจรัส
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  19 ต.ค. 2559 00:28 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:13 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:13 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:13 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:13 สามารถ จิตจรัส
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:14 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:14 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:14 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:14 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:14 สามารถ จิตจรัส
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ควบคุมหุ่นยนต์ IPST ด้วย JoyPlaystation  7 ก.พ. 2562 19:15 สามารถ จิตจรัส
ċ

ดู
code หุ่นยนต์เดิมตามเส้นสีดำ เมื่อเซ็นเซอร์พบสีดำทั้ง 2 ข้าง หุ่นยนต์จะหยุด 2 วินาที  24 ม.ค. 2562 18:28 สามารถ จิตจรัส
ċ

ดู
C:\ArduinoIPST\libraries  7 ก.พ. 2562 19:15 สามารถ จิตจรัส
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
ความรู้เกี่ยวกับ Microcontroller  18 ต.ค. 2559 23:05 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
ติดตั้งโปรแกรม Wiring   18 ต.ค. 2559 23:05 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
ติดตั้งโปรแกรม Wiring   18 ต.ค. 2559 23:05 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
ควบคุมหลอด LED  18 ต.ค. 2559 23:05 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
ควบคุมหลอด LED  19 ต.ค. 2559 00:27 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
อ่านค่าคีย์สวิตช์บนกล่องสมองกล  19 ต.ค. 2559 00:30 สามารถ จิตจรัส
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
//21300_25612_work10.1_Mr.Samart Jitjaras   22 ก.พ. 2562 02:01 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:08 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:09 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:09 สามารถ จิตจรัส
Ċ
ดู
  18 ต.ค. 2559 23:09 สามารถ จิตจรัส
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
ตัวอย่างการใส่ชื่อตนเองในไฟล์งาน //21300_25612_work11.1_Mr.Samart Jitjaras  7 ก.พ. 2562 19:21 สามารถ จิตจรัส
ċ

ดู
code ใหม่นักเรียนทดสอบด้วย code นี้ได้ครับ  12 ม.ค. 2563 21:32 สามารถ จิตจรัส