การแสดงผลด้วยจอ LCD

- สัญญาณอะนาลอก
- LCD และมอเตอร์ไฟตรง
- รับส่งข้อมูลอนุกรม เซอร์โวมอเตอร์
- ควบคุมการแสดงผลจอ LCD
- ทิศทางการแสดงผลจอ LCD