หน้าแรก

การอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา

โพสต์29 พ.ค. 2559 21:51โดยSupat Sre   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2559 21:54 ]

30 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรัยนจัดกิจกรรม การอบรมต้ายภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิทยกรผู้ทรงเกียรติรองผู้อำนวยการแทนไท กุดหินนอกให้ความรู้ ลูกเสือได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน

1-1 of 1