หน้าแรก

เศรษฐกิจพอเพียงดังคำพ่อ         ให้สานต่อความคิดที่มีอยู่ 

 แนวทางท่านได้สอนและค้ำชู       ให้ไทยอยู่กันอย่างรู้ตัวตน  

      อย่าได้ทำอะไรที่เกินตัว                อย่าเมามัวสิ่งจูงใจไร้เหตุผล 

อยู่อย่างพอเพียงหาเลี้ยงด้วยตัวตน    เป็นสุขล้นทั้งใจและกายเอย