ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนห้องเรียนปกติ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1และ  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
สถานที่ในการสอบ อาคาร 6 เฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
สอบวันที่ 31 มีนาคม 2561
เริ่มเวลา 09.00 - 16.00 น.
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
สอบวันที่ 1 เมษายน 2561
เริ่มเวลา 09.00 - 16.00 น.  
ในเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 1 (ลำดับที่ 001-035) ห้อง B6302 ห้องสอบที่ 1 (ลำดับที่ 001-035) ห้อง B6302
ในเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 2 (ลำดับที่ 036-070) ห้อง B6303 ห้องสอบที่ 2 (ลำดับที่ 036-070) ห้อง B6303 
ในเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 3 (ลำดับที่ 071-105) ห้อง B6304 ห้องสอบที่ 3 (ลำดับที่ 071-105) ห้อง B6304
**แก้ไข**เด็กหญิงสุวภัทร  เหมือนจันทร์ สอบห้อง10 (นักเรียนประเภทโควต้า)
ในเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 4 (ลำดับที่ 106-140) ห้อง B6305 ห้องสอบที่ 4 (ลำดับที่ 106-140) ห้อง B6305
ในเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 5 (ลำดับที่ 141-175) ห้อง B6306  ห้องสอบที่ 5 (ลำดับที่ 141-175) ห้อง B6306 
ในเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 6 (ลำดับที่ 176-210) ห้อง B6307 ห้องสอบที่ 6 (ลำดับที่ 176-210) ห้อง B6307 
ในเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 7 (ลำดับที่ 211-245) ห้อง B6308 ห้องสอบที่ 7 (ลำดับที่ 211-243) ห้อง B6308 
ในเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 8 (ลำดับที่ 246-279) ห้อง B6309 ห้องสอบที่ 8 (นักเรียนประเภทโควต้า ต่อ ม.4) ห้อง B6309 
นอกเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 13 (ลำดับที่ 003-035) ห้อง B6405  ห้องสอบที่ 9 (นักเรียนประเภทโควต้า ต่อ ม.4) ห้อง B6401
นอกเขตพื้นที่ ห้องสอบที่ 14 (ลำดับที่ 036-051) ห้อง B6406   ห้องสอบที่ 10 (นักเรียนประเภทโควต้า ต่อ ม.4) ห้อง B6402
  ห้องสอบที่ 11 (นักเรียนประเภทโควต้า ต่อ ม.4) ห้อง B6403 
  ห้องสอบที่ 12 (นักเรียนประเภทโควต้า ต่อ ม.4) ห้อง B6404Include gadget (iframe)
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 ‎(การตอบกลับ)‎

Comments