>>> ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 <<<

นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ถ้าประสงค์ที่จะเรียนที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารให้แจ้งความประสงค์ "ที่ฝ่ายวิชาการ"

ผู้ปกครองและนักเรียนรายงานตัวพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อรับฟังนโยบาย
เวลา 09.00 เป็นต้นไปณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 6)Sites นี้สร้างเพื่อใช้สำหรับติดตามข่าวสาร ประกาศรับสมัคร, สอบ, ประกาศผลสอบ
 และตอบปัญหาข้อสงสัยในการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ
________________________________________________________________________________________________________________
อ่านรายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2560
________________________________________________________________________________________________________________
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สสว.ท)
ส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
________________________________________________________________________________________________________________

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ

Comments