กิจกรรมรายละเอียด
เกณฑ์การแข่งขัน

เส้นทางในการรับสมัครในการแข่งขัน
1. E-mail วิชาการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
    pho.academic@gmail.com
2. FAX โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
    เบอร์ Fax : 038-225282
หมายเหตุ
    ทางโรงเรียนจะรับสมัคร 2 ทางที่ประกาศไปเท่านั้น


ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561Comments